Budowa domu i nadzór budowlany w Chorzowie

Budowa domu i nadzór budowlany w Chorzowie

Załóżmy, że mieszkasz w Chorzowie i przyszedł ci do głowy pomysł postawienia własnego domu. Musisz wówczas rozpocząć od odszukania dobrej działki budowlanej w Chorzowie, co nie będzie takie łatwe. Chyba iż jesteś jednym z takich farciarzy, którzy już ją posiadają. Najkorzystniej dla ciebie żeby działka była już uzbrojona, tzn. istniały na niej wszelkie media: prąd, gaz, woda oraz kanalizacja. W przeciwnym razie doprowadzenie ich może być drogie – chyba, żeby ten dodatkowy koszt wynagradzała niska cena kupna parceli.

Wtedy trzeba dopasować projekt budynku. Wybierając projekt trzeba mieć na uwadze obowiązujące w Chorzowie warunki zabudowy. Ustalają one warunki, które musi spełniać projekt domu. Większość inwestorów budowlanych przeważnie selekcjonuje popularne projekty architektoniczne z wykazów poważnych firm architektonicznych. Są one powtarzalne ale dopracowane. Ludzie o szerszych aspiracjach będą musieli pomnożyć cenę gotowego projektu budynku razy kilka i zlecić indywidualny projekt architektowi.

Od kilku lat nie jest niezbędne załatwienie pozwolenia na budowę, wystarczy samo zgłoszenie do powiatu w Chorzowie, o ile „obszar oddziaływania budowli zamyka się w granicach działki” tzn. przykładowo budowla nie będzie uciążliwa dla sąsiadów. To zależy dodatkowo od kształtu parceli (odległość domu od granicy działki). Do zgłoszenia należy dodać projekt architektoniczny (potrzebne kilka kopii).

Budowa budynku sposobem gospodarczym (czyli samodzielna) nie jest czymś z kim poradzi sobie każdy człowiek. Wymaga to mnóstwo czasu i kompetencji z dziedziny budownictwa, zatem też większość inwestorów udaje się do przedsiębiorstwa budowlanego. Powszechne są chodzące w necie przypowieści o partactwie przedsiębiorstw budowlanych, dlatego właściwie jest prześwietlić na wylot wykonawcę, jakiemu powierzy się budowę kosztującego paręset tysięcy złotych budynku. Rozsądnie też wypytać wszystkich przyjaciół o opinie.

Inwestor musi również wyznaczyć kierownika robót budowlanych, jaki będzie kierował pracą budowlańców. Natomiast dozór nad kierownikiem budowy spełnia w ramach nadzoru inwestorskiego inspektor, który może być nominowany przez inwestora bez przymusu, albo obligatoryjnie w przypadku wykonywania robót o szczególnie skomplikowanym charakterze (w przypadku budowy zwykłego domu jednorodzinnego to nas nie dotyczy).

Świadczony przez inspektora nadzór budowlany chorzów pozwoli inwestorowi zadbać o jego interesy, gdyż ze statystycznego punktu widzenia przeważająca część osób zaczynających budowę nie ma właściwej wiedzy budowlanej. Zarówno inspektor nadzoru inwestorskiego jak i kierownik robót budowlanych (który może być pracownikiem albo posiadaczem firmy budowlanej) nie mogą być jedną i tą samą osobą. Ich interesy nie są zbieżne. Inspektor nadzoru może przekazywać zalecenia kierownikowi robót budowlanych w przypadku stwierdzenia wad. Powołanie nadzoru budowlanego przynosi wprawdzie istotniejsze nakłady, jednakże finalnie pozwoli zminimalizować niekontrolowane dodatkowe wydatki (na modyfikacje) poprzez cykliczny nadzór budowlany nad robotami.